Одржан је састанак управника библиотека правних факултета у Србији

Први састанак управника библиотека правних факултета у Србији одржан је 27. октобра 2005. године, а наш факултет је био домаћин овог скупа. Састанку су присуствовале мр Радмила Дабановић, управник Библиотеке Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Весна Стојановић, управник Библиотеке Правног факултета Универзитета у Нишу, а делу Састанка су присуствовале и колегинице Радмила Булатовић, управник Библиотеке Правног факултета Универзитета у Подгорици и Радмила Станковић, библиотекар исте библиотеке.

Након кратког сусрета са деканом нашег факултета, проф. др Мирком Васиљевићем, уследио је разговор о различитим видовима сарадње. Направљен је попис свих периодичних публикација које примају библиотеке учеснице састанка, утврђени су принципи размене монографских и серијских публикација, али и релевантних информација. Договорено је да се усагласе акта која се односе на све функције наших библиотека, посебно Правилник о принципима набавне политике. Приоритет у раду свих библиотека треба да буде рад на даљем испитивању квалитета светских електронских база података за област правних наука, како би се на оне најбоље, под повољнијим условима, заједнички претплатили. Наравно, измењено је и низ корисних искустава и савета за све сегменте библиотечког пословања.

Након састанка уручени су поклони у књигама свим гостима и потом је уследио колективан обилазак Сајма књига. Управник Библиотеке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, мр Горан Петровић, је био спречен да присуствује Састанку, али је накнадно информисан о свим постигнутим договорима.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве