Међубиблиотечка сарадња правних факултета у региону

Неформална сарадња библиотека правних факултета из региона бивше Југославије започела је 2003. године на иницијативу Правног факултета у Марибору. У том граду је одржан и први скуп библиотекара ових библиотека.

У Неуму, у организацији Правних факултета Свеучилишта у Сплиту и Мостару, 11. и 12. јуна 2005. године одржан је други састанак – Округли сто на тему Међубиблиотечка сарадња библиотека правних факултета у региону и прилагођавање болоњском процесу реформе универзитета.

У раду Округлог стола учествовало је 20 библиотекара – 15 представника 10 библиотека правних факултета и 5 представника судских, универзитетских и националних библиотека. Сви присутни су показали велико занимање за наставак и проширење научне и стручне сарадње правних факултета и њихових библиотека. Разговарало се и договарало о међубиблиотечкој позајмици, размени публикација, размени информација и искустава, као и о заједничким пројектима. Констатовано је да је тешња сарадња неопходна и због реформе високог образовања по којој се мења улога библиотекара у образовном процесу. Библиотекари високошколских библиотека постају сарадници у настави и партнери у планирању и осигуравању квалитета образовања. Предложено је зато да се формира мрежа библиотека коју би чиниле, у првом реду, библиотеке правних факултета, затим универзитетске библиотеке и библиотеке из области судства и адвокатуре, као скупштинске, националне и друге библиотеке у региону, а са могућношћи укључења у сличне мреже међународних размерама.

Постигнут је следећи договор о начину рада регионалне мреже:

  • мрежа ће подржавати међусобну размену публикација и то у првом реду: уџбеника, збирки са научних скупова и саветовања као и властитих издања
  • чланице мреже међусобно ће размењивати публикације и службена документа који се тичу прилагодјавања болоњској реформи у свакој од земаља чланица
  • чланице мреже ће међусобно размењивати правне прописе и публикације из области библиотекарства
  • чланице мреже ће обавља и међубиблиотечку позајмицу
  • чланице мреже ће подстицати међусобну мобилност и размену библиотекара ради перманентног учења и суделовања у заједничким пројектима
  • чланице мреже ће приступити изради пројекта за регионално повезивање и међубиблиотечку сарадњу (на партнетрској основи), а средства ће се тражити из фондова ЕУ
  • чланице мреже ће се залагати и за проналажење најповољнијих начина конзорцијалне набавке електронске грађе
  • факултетске библиотеке ће се у оквиру својих универзитета повезивати у јединствену универзитетску целину што ће поспешити и олакшати и регионалну сарадњу и размену
  • израдиће се е- маил листу за чланице мреже ради лакше комуникације

Округлом столу присуствовали су и декани правних факултета из Сплита, проф.др.сц. Драган Боланча и Марибора, проф.др.сц Шиме Ивањко, те у потпуности подржали договор о начину рада регионалне мреже.

Декан Правног факултета из Сплита позвао је чланице мреже да идуће године у Сплиту одрже трећи Округли сто о регионалној сарадњи правних библиотека.

Адресе учесника Округлог стола – библиотека правних факултета и библиотекара

Универзитет у Београду – Правни факултет

Булевар краља Александра 67
11 000 Београд
др Светлана Мирчов email
Тел: 00381 11 3027 627
Моб: 00381 63 846 1781

Универзитет у Новом Саду – Правни факултет

Трг Доситеја Обрадовића 1
21 000 Нови Сад
мр Радмила Дабановић email
тел: 00381 21 350 377
моб:

Универзитет у Крагујевцу – Правни факултет

Јована Цвијића 1
34 0000 Крагујевац
мр Горан Петровић email
тел: 00381 34 306 521
моб: 00381 64 20 37 589

Универзитет у Нишу – Правни факултет

Трг краља Александра 11
18 000 Ниш
Весна Стојановић email
Тел: 00381 18 500 273
Моб:

Свеучилиште у Сплиту – Правни факултет

Домовинског рата 8
21000 Сплит
Едита Бачић email
Тел: 00385 21 393 553

Правни факултет у Мостару

Матице хрватске бб
36000 Мостар
Љиљанка Шуње email
тел: 00387 36 314 810

Правни факултет у Бања Луци

Степе Степановића 77
78 000 Бања Лука
Миленко Млађеновић email

Свеучилиште у Загребу – Правни факултет

Трг маршала Тита 3
10 000 Загреб
Драгутин Немец email
Марија Томечак

Правни факултет у Подгорици

Улица 13 јул бр. 2
81 000 Подгорица
Радмила Булатовић email
Радмила Станковић email
тел: 00381 81 481 010

Универза в Марибору – Правни факултет

Младинска 9
2000 Марибор
Дарија Чокл email

Адресе осталих учесника Округлог стола – библиотека и библиотекара

Национална и свеучилишна књижница у Загребу

Блаженка Пераденић- Котур email
Тел: 00385 1 616 4001

Уставни суд БиХ

Аријана Џановић email
Р. Џ. Чаушевића 6/3
71 000 Сарајево
тел: 00387 33 251 224
моб: 00387 61 260 038

Национална и универзитетска библиотека БиХ

Хајдаровић Невенка email
Тел: 00387 33 212 435

Свеучилишна књижница у Мостару

Јаворка Рајић – Анђелић email

Универзитетска библиотека Џемал Биједић у Мостару

Едита Мулахасановић email

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве