Сервис „Hein Online“ доступан је студентима и наставницима

Крајем фебруара, преко KoBSON базе часописа, постао је доступан и сервис са онлајн часописима Hein Online. Овај сервис обухвата око 900 наслова страних часописа (са њиховим архивама) из области права.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве