Преуређена Билиотека отворена је за студенте и наставнике

Услуживање наших корисника се сада одвија у адаптираној и галеријом проширеној, квалитетно опремљеној, лепо дизајнираној и функционалној просторији која има 75 корисничких места са компјутерским прикључцима.

Сам простор је подељен у две читаонице, студентску, у којој је и део референсне збирке и где се дају публикације на послугу и наставничку, у којој је смештена и даје се на коришћење текућа периодика и збирке службених листова и гласника.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве