У читаоници Библиотеке одржана презентација „KoBSON“ базе

Презентација KoBSON базе одржана је 12. јуна 2006. у новој читаоници Библиотеке, предавач је била Нада Поповић, библиотекар саветник Народне библиотеке Србије.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве