У листу Високошколске библиотеке објављена два текста о нашој библиотеци

У листу Високошколске библиотеке, гласилу Заједнице библиотека Универзитета у Србији објављена су два текста посвећена Библиотеци Правног факултета Универзитета у Београду.

У броју 5 за 2006. објављен је краћи текст о свечаном отварању нових корисничких читаоница и сала за учење, а у броју 1 за 2007. годину чланак који свестрано приказује рад и новине у раду Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве