Успешно извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке

Током летњих месеци успешно је извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке.

Након тога је започето сређивање целокупног књижног фонда што је један од најтежих, али и најважнијих послова које у Библиотеци треба обавити.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве