Библиотеци Правног факултета уручена Захвалница првог степена

Библиотеци Правног факултета у Београду је 30. јануара 2008. уручена Захвалница првог степена за изузетно значајан допринос обогаћивању библиотечком грађом фонда Библиотеке Правног факултета Универзитета у Новом Саду.

Свечаности је присуствовала управница наше библиотеке, др Светлана Мирчов.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве