Студенти библиотекарства и информатике су посетили Библиотеку Правног факултета

Студенти библиотекарства и информатике су 18. марта 2008. посетили Библиотеку Правног факултета Универзитета у Београду.

Уводни разговор се водио о задацима и значају високошколских библиотека и њиховој улози као потпоре наставнонаучног процеса прилагођеног Болоњској декларацији. Затим су студенти детаљно упознати са историјатом, задацима и функционисањем наше библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве