Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2008.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2008. године похранила у фонд 1.761 примерак монографских публикација, од тога је за депозитни фонд 223 и 175 наслова/годишта периодичних публикација, док је за ауторски и предметни каталог обрађено 1359 наслова монографских публикација.

Више података о раду Библиотеке може се наћи на сајту Факултета – Извештај о раду Библиотеке за 2008, План рада Библиотеке за 2009. годину, као и све друге важније информације и вести из Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве