Одржана је презентација „EBSCO“ база

Презентација EBSCO база одржана је 31. марта 2009, али јој је, нажалост, присуствовао мали број слушалаца.

Факултет је добио и бесплатан пробни приступ базама у трајању од два месеца, тако да су сви заинтересовани могли и накнадно да се упознају са садржајем и могућностима претраге презентованих база.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве