Откупљена су издања др Ђорђа Лопичића за библиотеку

Откупљене су раритети и страна вредна издања, поглавито из међународног права, од господина др Ђорђа Лопичића који је иначе и један од највећих дародаваца наше библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве