Објављена „Библиографију Анала Правног факултета у Београду 1953-2008.“

Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду је у августу објавио Библиографију Анала Правног факултета у Београду 1953-2008.

Ауторке Библиографије су др Светлана Мирчов, Ивана Пајић, Вања Ерор и Катарина Петровић, библиотекарке наше библиотеке. Редакцију је урадила Светлана Мирчов, а рецензент је био професор Момир Милојевић.

Библиографија која садржи 932 одреднице на једном месту окупља хиљаду аутора који су у периоду дужем од пола века у Аналима публиковали око 4.500 текстова. Библиографија Анала Правног факултета у Београду 1953-2008. је исцрпна, што значи да су забележени сви прилози, без обзира на њихов обим, а сваки текст је пописан по виђењу (де вису) што доприноси њеном квалитету и тачности.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве