Објављени нови приоритети у раду Библиотеке

Тежиште рада у Библиотеци, након адаптација свих просторија и побољшања услава за рад, сада је на стручним пословима. Ове године су приоритети заштита књижног фонда, отварање читаонице намењене магистрандима, докторандима и корисницима текуће периодике, израда електронског каталога наслова часописа у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR (већ се ради) и каталогизирање монографских публикација у истом каталогу.

До сада је каталогизација рађена у ISIS-у који не прати стручне новине у овом сегменту библиотекарства, има мањи број параметара за претраживање, нередовно се ажурира и није лако доступан свим корисницима. Прелазак на рад у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR омогућава потпун и савремен каталошко/библиографски опис публикација, ажурирање је моментално, претрага се врши по великом броју параметара, а информације о нашем књижном фонду је доступна најширем кругу корисника. Чланице овог Узајамног каталога су 117 библиотека Србије, (Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, све универзитетске и већина високошколских библиотека, као и многе градске и општинске јавне библиотеке, специјалне и др.), а тренутни број похрањених записа је 2.132.243.

Претрага монографских публикација се сада мора вршити и у ISIS-у и у COBIB.SR-у. Обуку свих корисника за претраге електронских каталога и електронских база података обављају два библиотекара-информатора који раде на галерији кориснићке читаонице.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве