Осмо међународно саветовање одржано у Неуму

Правни факултет Свеучилишта у Мостару у сарадањи са Правним факултетом Свеучилишта у Сплиту организовао је Осмо међународно саветовање Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе које је одржано у Неуму 18. и 19. јуна 2010. Том приликом су се по шести пут састали и чланови Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе. Тема овогодишњег Округлог стола је била Регионална сурадња у увјетима рецесије, а одржана је и Скупштина Друштва на којој су донети следећи закључци:

  • Израдиће се Водич у којем ће бити презентовани подаци о свим библиотекама чланицама Друштва;
  • Установиће се дигитални репозиторијум најважније библиотечке грађе свих библиотека чланица Друштва;
  • Успоставиће се сарадања са Фондацијом Кемал Бакршић;
  • Чланови Друштва ће учествовати наредне године на Међународним сусретима слависта у Сарајеву, јер се на њима расправаљама и о многим важним питањима наше струке;
  • Урадиће се лого Друштва;
  • Годишња чланарина износиће 10 Еу за појединце и 70 Еу за институције.
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве