Избори за Студентски парламент 2010. године

Избори за Студентски парламент Правног факултета су одржани 15. септембра. За разлику од прошлогодишњих, ови избори су прошли без жустре и дуге кампање. Иако је било планирано да поред Листе за студенте, која је чинила претходни сазив парламента, буде кандидована још једна листа, њени представници су предложили формирање јединствене листе, што су њихове колеге прихватиле. Тако је на гласачким листићима било могуће заокружити само Јединствену листу за студенте, коју сачињавају све студентске организације са Правног факултета, као и велики број независних студента. Стари парламент је добио нови мандат, али овога пута оснажен новим студентима, махом са прве и друге године. За студента-продекана изабран је Марко Антић, студент треће године, а за председника парламента Милош Вазура, апсолвент.

Иако је неуобичајено да на неком факултету Београдског универзитета избори за студентски парламент буду формалност, борбом за студентска права у претходном мандату, и новим идејама за наредни мандат, чланови парламента су се трудили да оправдају поверење својих колега. Ниже школарине, реалан услов за упис наредне године студија, бројни семинари и такмичења међународног карактера, електронске пријаве испита, разлози су зашто је била кандидована само једна листа на изборима.

На пријему у деканату, одржаном неколико дана после избора, представници студената су изразили наду да ће се наставити изузетно добра сарадња са факултетском управом. Упркос расправама између парламента и управе поводом услова за упис наредне године, у којима је управа на крају излазила у сусрет студентима, њихови представници су посебну захвалност исказали на подршци коју факултет пружа студентским пројектима.

Важна новина је да од овогодишњих избора, мандат парламента траје две године, а доношењем Закона о студентском организовању, можемо очекивати да права студената и обавезе њихових представника буду још боље дефинисани.

На конститутивној седници Студентског парламента Универзитета у Београду, која је одржана 14. октобра 2010. године, делегираним студентима Правног факултета поверене су значајне функције на нивоу Универзитета. За генералног секретара Студентског парламента Универзитета у Београду изабран је Милош Митровић, који је и делегат у СКОНУС-у и члан Комисије за измену и допуну Пословника Студентског парламента Универзитета у Београду. Милена Милосављевић је изабрана за члана Одбора за професионалну етику, док је за члана Сената Универзитета у Београду из реда студената изабран Бранислав Стојановић.

На првој ванредној седници, која је одржана 2. новембра 2010. године, Срђан Шупут је одређен за члана Већа групације друштвено-хуманистичких наука, док је Александар Ђорђевић изабран за члана Изборне комисије Студентског парламента Универзитета у Београду.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве