Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2010.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2010. године похранила у фонд 1.983 примерка монографских публикација (од тога у депозитни фонд 159) и 194 наслова периодичних публикација у 228 годишта.

За ауторски и предметни каталог обрађено је 1.761 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може се наћи на сајту Факултета – Извештај о раду Библиотеке за 2010, План рада Библиотеке за 2011. годину (у одељку Библиотечки одбор), као и све друге важније информације и вести из Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве