7. округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе у Неуму

У Неуму су се по седми пут на округлом столу, чији се рада одвијао од 17. до 19. јуна 2011, окупили чланови Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе.

Поред стручних излагања одржана је Изборна Скупштина Друштва на којој су поред Извештаја о раду и избора новог Председништва донете и бројне веома важне одлуке о даљем раду и сарадњи.

Урађен је и Водич којим су обухваћене све библиотеке из којих долазе чланови Друштва и који садржи драгоцене информације о тим библиотекама и њиховим фондовима.

Планирано је и објављивање Зборника свих до сада излаганих радова, као и формирање дигиталног репозиторијума, и учлањење у Међународну асоцијацији правних библиотека.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве