Састанак библиотекара правних библиотека Србије одржан у Нишу

Састанак библиотекара правних библиотека Србије одржан је 14. октобра 2011. године.

Организатор је била Библиотека Правног факултета Универзитета у Нишу. Разговарало се о могућностима координиране набавке електронских база часописа и књига.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве