Нове одредбе у Правилнику о раду Библиотеке

Правилник о раду Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду садржи нове одредбе које се односе на коришћење библиотечког материјала.

Рок за враћање публикација за наставнке и сараднике Правног факултета Универзитета у Београду је 90 дана (не односи се на публикације набављене по Правилнику о финансирању научног и стручног усавршавања и набавке стручне литературе).

Ако корисник не врати публикације у утврђеном року, упућује му се писмена опомена. Ако корисник не врати публикације у року од 15 дана од дана упућивања опомене, шаље му се друга опомена. Ако корисник не врати публикације ни после упућивања друге опомене, дужан је да плати новчану казну за прекорачење рока коришћења. Новчана казна му се наплаћује за сваки дан закашњења, за сваку појединачну публикацију, у складу с прописаним Тарифником (2012. казна је 10 дин.)

Правилник о раду Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду се налази на сајту Библиотеке, а може се у Библиотеке добити на увид у папирној форми.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве