Светлана Мирчов и Ивана Пајић гостовале у Инђији

Наше библиотекарке Светлана Мирчов и Ивана Пајић су учествовале на овогодишњим Сусретима библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића који су одржани 9. новембра 2012. у Инђији.

Том приликом је промовисан и Зборник радова са претходних Сусрета у коме су поред текстова поменутих колегиница објављени и прилози Вање Ерор и Катарине Стефановић.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве