Подаци за фонд Библиотеке у 2012.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2012. године похранила у фонд 2.000 примерака монографских публикација (од тога 131 у депозитни фонд) и 204 наслова периодичних публикација.

Ове године урађено је 2.100 каталошких записа, а од почетка рада у COBIB.SR-у укупно 5.477.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве