Библиотека одржала едукацију

Едукацију за коришћење водећих светских часописа и база података у електронској форми организовала је, по четврти пут, наша библиотека, 15. марта 2013. Предавачи су биле библиотекари саветници из Универзитетске библиотеке Светозар Марковић Александра Поповић и Дејана Каваја Станишић.

Колегинице су говориле о информационим изворима из области друштвених наука у отвореном приступу, о информационим изворима (часописи и књиге) доступним преко KoBSON-а, о цитатном индексу и вредновању научноистраживачког рада, као и о цитатном менаџеру Mendeley.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве