10. округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе одржан у Неуму

У Неуму је од 20. до 22. јуна 2014. одржан Десети округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе, а у оквиру Дванаестог међународног саветовања Актуелности грађанског и трговинског законодавства и правне праксе.

То је била прилика и да се сумирају резултати десет успешних радних година Друштва које данас броји 45 чланова из 26 институција. Редовно су одржавана 3 саветовања годишње, у Неуму, Београду и Сарајеву. Једна Међународна радионица била је у Сплиту, а планирано је да 16. и 17. 10. 2014, такође у овом граду, буде радионица за библиотекаре правних библиотека Југоисточне Европе. Њу би организовала секција за правне библиотеке IFLA-е (Међународне федерације библиотекарских друштава и институција – International Federation of Library Associations and Institutions), најзначајније светске асоцијације која унапређује и иновира све области библиотекарства.

Треба нагласити и да су прокламовани циљеви Друштва у потпуности остварени: регионална и међународна сарадња и размена искустава и добре праксе, међубиблиотечка размена публикација, посуђивање књиге и часописа, као и чланака из књига и зборника у класичној форми, скенираних, копираних или путем меилинг листе. На блогу Seall2009’s су важнија документа Друштва, затим записници са редовних скупштина, као и публикација Улога и компетенције библиотекара у правним и сродним библиотекама коју су сачинили чланови наше асоцијације.

Након 2009, када је Друштво званично регистровано, почела је и међународна сарадња. Поред учлањења у IFLA-у, постали смо чланови и IALL-а (International Association of Law Libraries), удружења основаног 1959. које има преко 400 чланова из 50 земаља. Објавили смо Водич кроз наше библиотеке, а до краја лета ће бити публикован Зборник радова излаганих на досадашњим скуповима. Најважнији задатак у наредном периоду је објављивање Приручника у којем ће већи број врсних аутора дати прилоге који се односе на све сегменте библиотечког пословања.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве