Др Игор Вуковић и Вања Ерор аутори су библиографије наставника и сарадника на Катедри за кривично право

Плодна издавачка делатност Правног факултетета Универзитата у Београду обогаћена је значајном првином – Селективном библиографијом наставника и сарадника на Катедри за кривично право Правног факултета Универзитета у Београду (од оснивања до данас).

Пионирског посла израде овакве библиографије прихватили су се професор на Катедри за Кривично право др Игор Вуковић и врсни библиотекар Библиотеке Правног факултета у Београду Вања Ерор. Из корпуса Библиографије виде се плодност, научни и стручни допринос наставника и сарадника на Катедри за кривично право Правног факултета у Београду, као и тематска разноврсност, бројност и квалитет заступљених радова, па ће зато она бити незаобилазан приручник за све оне који се баве кривичним правом.

Драгоцене информације наћи ће не само наставници, научници, студенти, правници, посебно судије и адвокате, него и историчари, библиографи и сви други заинтересовани корисници.

Аутори проф. др Игор Вуковић и библиотекар Вања Ерор су Библиографију сачинили истраживачки поуздано, научно и стручно ваљано, показавши значајно библиографско умеће.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве