База „Legal Source“ представљена на Правном факултету

Презентација EBSCO база података одржана је на нашем факултету 12. децембра 2014. Представљена је база Legal Source у коју су недавно укључени и Анали Правног факултета у Београду.

Корисницима Библиотеке је омогућен и бесплатан тромесечни пробни приступ представљеним базама.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве