Фонд Библиотеке проширен за нове наслове у 2014.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2014. године похранила у фонд 2.034 примерака монографских публикација (од тога 192 у депозитни фонд ) и 285 годишта периодичних публикација.

Ове године урађено је 4.569, а од почетка рада у Узајамном електронском каталогу ВБС укупно 12.878 каталошких записа.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве