Округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе у Неуму

Правни факултет Свеучилишта у Мостару, у сарадњи с Правним факултетом Свеучилишта у Сплиту, организовао је Тринаесто међународно саветовање Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе. Истовремено је, као део Саветовања, организован и Једанаести округли сто Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе.

Скуп је одржан у Неуму од 11. до 14. јуна 2015. Централни догађај је била промоција Зборника радова излаганих на досадашњим скуповима Друштва библиотекара. Зборник садржи више значајних текстова о важним сегментима стручног рада, иновацијама и новим технологијама, међународној сарадњи и промоцији Друштва, а у њему је објављен и текст Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду чији је аутор др Светлана Мирчов, управница наше библиотеке.

Разговарало се и о будућим делатностима нашег Друштва и учешћу у међународним пројектима који се односе на развој и сарадњу библиотека у региону и свету.

Оно што је за библиотекаре запослене у правним и сродним библиотекама изузетно важно јесте израда приручника Правно библиотекарство: теорија, пракса и темељни принципи, који је плод заједничког рада многих чланова Друштва и чије се публиковање очекује наредне године.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве