Библиотека значајно проширила свој фонд у 2015.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2015. године похранила у фонд 1.733 примерка монографских публикација (од тога 130 у депозитни фонд ) и 177 годишта, односно 950 свезака периодичних публикација.

Урађено је 4.142 каталошка записа монографских и серијских публикација, као и чланака објављених у часописима и зборницима.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве