Ана Павловић учествовала на семинару у Стразбуру

Ана Павловић, библиотекарка наше библиотеке, била је априла 2016. учесница једнонедељног семинара посвећеног младима са инвалидитетом на тему „Подршка младима са инвалидитетом у истраживању сексуалности и партнерских веза као услова њихове друштвене укључености и самосталног живота“.

Семинар, који је одржан у Стразбуру у Европском центру за младе, организовала је Европска мрежа за самостални живот особа са инвалидитетом и Савет Европе. Теме су биле: репродуктивно здравље, заснивање породице, родитељство особа са инвалидитетом, насиље над женама са инвалидитетом, безбедно окружење, приступачност, као и друге теме, које се, посредно или непосредно, односе на инвалидитет.

Било је укупно 22 учесника из 16 земаља чланица Савета Европе. Размењена су и искустава и остварени контакти на међународном нивоу чији је циљ био наставак сарадње и укључивање све више чланова у Европски покрет младих са инвалидитетом.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве