Споразум о сарадњи Правног факултета и Адвокатске коморе Београда

Са великим задовољством истичемо да је 25. октобра 2019. године закључен Споразум о сарадњи Правног факултета и Адвокатске коморе Београда. Овај Споразум закључен је пред великим бројем адвоката, високим носиоцима судске, законодавне и извршне власти, а на „Другом адвокатском саветовању“ које се одржавало на Златибору од 25. до 27. октобра 2019. године.

У име Правног факултета наведени Споразум потписао је декан, проф. др Зоран Мирковић, а у име Адвокатске коморе Београда председник ове коморе, адвокат Југослав Тинтор. У делегацији Правног факултета био је још проф. др Бојан Милисављевић, продекан за наставу, а присуствовали су и судије Уставног суда Србије и професори Правног факултета проф. др Милан Шкулић и Владан Петров, као и доценти Урош Новаковић, Милош Здравковић и Сања Глигић.

Потписивање Споразума је поздрављено од свих присутних и истакнуто је да ће се на овај начин битно унапредити вршење адвокатске професије. Споразум подразумева организовање студентске праксе у изабраним адвокатским канцеларијама, како би се студенти Правног факултета већ током студија, упознали са основним елементима вршења адвокатске професије. На овај начин обезбедиће се и будућа објективна селекција најбољег кадра за обављање приправничког стажа у адвокатским канцеларијама од стране свршених студената.

Поред наведеног, предмет Споразума је заједничко организовање стручних радионица, семинара и округлих столова. Споразум предвиђа и заједничко организовање припреме за правосудни испит која је раније била организована на Правном факултету, али сада уз учешће бројних водећих стручњака из праксе као и наших професора.

На крају, Споразумом је предвиђена и активност на увођењу изборног предмета на Правном факултету под називом „Право адвокатске професије“, где ће студенти који желе моћи да изучавају основне правне прописе којима је уређена адвокатска професија, као и да се едукују у смислу адвокатске етике, како би касније могли да професионално врше адвокатску функцију. Истакнуто је да је адвокатска професија у свим развијеним друштвима на самом врху у смислу угледа и значаја, те да се владавина права унапређује кроз квалитетнију адвокатску професију.

Студенти Правног факултета на овај начин добиће неопходну практичну димензију током студија и спремно ће моћи да се укључе у професионалне изазове када успешно окончају своје студије. На основу наведеног Споразума о сарадњи у блиској будућности биће донете конкретне одлуке и предузети даљи кораци у његовој имплементацији.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве