Предавањем проф. Симе Аврамовића отворен циклус о Српском грађанском законику и Јовану Хаџићу

8. новембра 2019. у клубу Forvm Romanvm започет је тематски циклус предавања посвећених двоструком јубилеју – 175 година од доношења Грађанског законика за Кнежевину Србију (1844) и 150 година од смрти његовог законописца, Јована Хаџића (1799-1869). Прво предавање у циклусу одржао је наш професор Сима Аврамовић, на тему „Српски грађански законик и његови противници: узроци и мотиви“. Од њега смо чули како је текло доношење Законика и ко је све у различитим периодима критиковао Хаџићев рад на њему – почев од савременика као што су Вук Караџић и Павле Шероглић, преко првог коментатора Законика Димитрија Матића и његовог несуђеног ревизионисте Николе Крстића, па до каснијих познатих српских и југословенских цивилиста, као што су Живојин Перић, Андра Ђорђевић и Драгољуб Аранђеловић. Објашњавајући у којим је областима и из којих разлога свако од њих критиковао Законик и Хаџића, проф. Аврамовић показао је да је Хаџићу углавном замерано оно за шта он објективно не може сносити никакву одговорност, те да су неки негативни ставови некритички преузимани од каснијих аутора упркос свом слабом чињеничном утемељењу. За сам крај проф. Аврамовић је сачувао посластицу – цитате из Хаџићеве књиге Дух народа србског, којима је пољуљао уврежену представу о њему као о недвосмисленом присталици природноправне школе.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве