Forvm Romanvm: Проф. др Миодраг Орлић одржао предавање „Преднацрт Грађанског законика Републике Србије: наслеђе и нове идеје“

22. новембра 2019. треће предавање у циклусу клуба Forvm Romanvm о Српском грађанском законику одржао је проф. др Миодраг Орлић, доајен нашег грађанског права, инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске, председник Удружења правника Србије и дугогодишњи члан Комисије за израду Грађанског Законика. Тема његовог предавања била је „Преднацрт Грађанског законика Републике Србије: наслеђе и нове идеје“. Предавање је започео кратким представљањем тројице највећих српских законодаваца у области грађанског права – Јована Хаџића, Валтазара Богишића и Михаила Константиновића, као и страних утицаја који су њих формирали као научнике. Елегантно смењујући приказ ширег плана са конкретним примерима, проф. Орлић нам је приказао главна достигнућа и проблеме различитих фаза и покушаја кодификовања грађанског права у Србији. Нарочит акценат је бацио на значај законодавног рада професора Михаила Константиновића – како закона који су усвојени, тако и познате Скице за законик о облигацијама и уговорима – за доношење нове српске грађанскоправне кодификације. У публици је било свих од бруцоша до професора у пензији, а дискусија је додирнула и правноисторијска и позитивноправна питања, па и оно најважније питање de lege ferenda – какав мора бити законик да би заиста представљао вредност и за будуће генерације?

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве