Forvm Romanvm: проф. др Марко Ђурђевић говорио о изменама и допунама Српског грађанског законика у првих 20 година његовог важења

29. новембра 2019. Форум је наставио циклус посвећен 175-годишњици Грађанског законика за Кнежевину Србију предавањем проф. др Марка Ђурђевића „Измене и допуне Српског грађанског законика у првих 20 година његовог важења“. Чули смо како су у овом почетном периоду измене, допуне и аутентична тумачења Законика спровођени путем кратких закона издаваних у службеном гласилу Кнежевине Србије, а да се тек касније приступило њиховом систематизовању и интегрисању у текст Законика. Ове првобитне интервенције се нису, како би се могло помислити, тицале оних области које су наишле на негативан одзив првих критичара Законика (Шероглића и Матића), већ су биле изазване потешкоћама на које су судови наилаизили у његовој примени и, по оцени професора Ђурђевића, нису представљале суштинску еволуцију Законика. После предавања се развила и занимљива дискусија како о Законику из 1844. године, тако и о његовом потенцијалном наследнику.

Више фотографија на овом линку.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве