Иницијални састанак поводом пројекта „LAWGEM -право и род“

На Правном факултету Универзитета у Београду је 12. и 13. децембра одржан иницијални (тзв. kick off) састанак поводом имплементације међународног научног пројекта Erasmus Plus KA203 – Стратешко партнерство у високом образовању, који је Универзитет у Београду, као координатор, добио, за конкретни пројектни подухват под називом: Нови квалитет образовања кроз образовање за родну равноправност – Стратешко партнерство за изградњу мастер студијског програма ПРАВО И РОД (`New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER` /LAWGEM/).

            У име Управе Правног факултета и у име објективно спреченог декана проф. др Зорана Мирковића, скуп је отворила продеканица за међународну сарадњу доц. др Јелена Лепетић, након чега је присутне поздравила ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић. Такође, у својству највише представнице „придруженог партнера“ LAWGEM пројекта, скуп је поздравила и  Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.

            Носилац наведеног пројекта је Универзитет у Београду и његов Правни факултет,  док је координатор пројекта проф. др Драгица Вујадиновић. Поред Универзитета у Београду, чланови Конзорцијума коме је поверена имплементација пројекта су:  Правни факултет Универзитета LUMSA (Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma) из Палерма, Италија; Факултет за право, психологију и социјални рад Универзитета у Оребру (Örebro universitet), Шведска; Институт Европа Правног факултета Универзитета у Зарланду   (Universitat des Saarlandes), Немачка; и Универзитет у Кадизу (Universidad de Cadiz), Шпанија.

            На иницијалном састанку били су присутни представници свих чланица Конзорцијума, укупно њих 13 (четворо из Шпаније, и по троје из Немачке, Шведске и Италије), као и велики број чланова истраживачког тима Правног факултета Универзитета у Београду. Сви истраживачи су веома активно учествовали у разговорима о спровођењу пројекта, као и врло конкретно о прва два предвиђена интелектуална исхода LAWGEM пројекта, чије креирање је, заправо, већ у току, а то су курикулум мастер програма и упитник за емпиријско истраживање ставова о родној равноправности  наставника и сарадника свих чланица Конзорцијума.

Другог дана скупа, чланови истраживачког тима били су у прилици да присуствују предавању о родно осетљивом подучавању правних дисциплина, које је одржала проф. др Јохана Ниеми са Универзитета Турку из Финске. Ово предавање је организовано уз подршку Мисије ОЕБС у Београду, а представљало је лепо полазиште за отпочињање рада на изградњи силабуса за предмете будућег мастер студијског програма „Право и род“.

Снимке са састанка и предавања можете видети овде

Више фотографија можете видети овде

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве