Одржан округли сто на тему „Могућност раскида уговора о кредиту индексираног у швајцарским францима због промењених околности“

У петак, 21. фебруара 2020. године, у свечаној сали Правног факултета одржан је округли сто на тему „Могућност раскида уговора о кредиту индексираног у швајцарским францима због промењених околности“. Учесници Округлог стола су били: проф. др Борис Беговић, проф. др Милош Живковић, проф. др Мирјана Радовић, доц. др Катарина Доловић Бојић и асистенти Никола Илић и Ана Одоровић. Имајући у виду неуједначеност судске праксе по том питању, као и чињеницу да Врховни касациони суд у недавно донетом Правном схватању није заузео став поводом питања да ли се раст курса швајцарског франка може сматрати промењеном околношћу, могло би се закључити да питање могућности раскида поменутих уговора остаје и даље отворено. То је и инспирисало учеснике да се окупе и покушају да приступе теми из економског и правног угла, те дођу до одређених закључака. Учесници су се договорили да све изнете идеје и ставове преточе у радове који ће чинити Зборник чије се објављивање може очекивати крајем године. Иначе, ово је већ други округли сто на тему уговора о кредиту у швајцарским францима који је одржан на Правном факултету. На првом скупу који је одржан у септембру и био посвећен тада актуелном Закону о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, учествовала је и проф. др Марија Караникић Мирић.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве