Закључен споразум о сарадњи са Центром за интеграцијска и цивилизацијска истраживања Руске Академије Наука

У уторак, 11. маја 2021. године наш факултет посетио је проф. др Сергеј Николајевич Бабурин (Сергeй Николаевич Бабурин), научни руководилац Центра за интеграцијска и цивилизацијска истраживања Института за државу и право Руске академије наука. На састанку са нашим деканом, проф. др Зораном Мирковићем, проф. Бабурин разговарао је о ширим аспектима српско-руских односа у науци и култури, као и о историјском значају правничке професије за универзитетско образовање. На састанку потписан је споразум између Правног факултета Универзитета у Београду и Центра за интеграцијска и цивилизацијска истраживања, који подразумева заједничке напоре у научној и образовној сарадњи ради учвршћивања узајамног поверења и сарадње у Европи, ради развоја научних и културних веза међу словенским народима, уз могућности заједничких научних пројеката, организовања конференција или издавачких подухвата.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве