Одржана Конференција студената Правног факултета „Правнијада“

Једанаестог и дванаестог маја 2021. године, у организацији Студентског парламента Правног факултета и уз подршку Управе факултета, одржана је онлајн конференција студената Правног факултета „Правнијада“. Након свечаног отварања конференције, на којем су говорили први потпредседник Владе Републике Србије Бранко Ружић, декан Правног факултета проф. др Зоран Мирковић, председник Студентског парламента Правног факултета Урош Мијатовић и студент продекан Правног факултета Алекса Шкундрић прешло се на радни део конференције, који је био организован по осам секција. 

Првог дана, најпре се радило на Кривичноправној секцији, под руководством проф. др Милана Шкулића и уз свесрдну помоћ асс. Иване Миљуш и са општом темом Кривична дела против полне слободе. На тој секцији били је чак осам радова: 1. Кривична дела против полне слободе, коауторски рад студената друге године Ане Живковић и Вука Радивојевића; 2. Психолошки профил учиниоца кривичног дела силовања, рад Николе Вељовића, студента друге године; 3. Појам кривичног дела недозвољених полних радњи у српском кривичном законодавству, који је написао Никола Гашпарић, студент друге године; 4. Кривично дело прогањања: однос са кривичним делима против полне слободе, рад Александара Чоловића, студента друге године; 5. Кривичнопроцесни положај малолетних лица оштећених кривичним делима против полне слободе, који је написала Јована Павићевић, студент мастер студија; 6. Сексуални деликти у оружаним сукобима, рад Алексе Шкундрића, студента мастер студија. Наредна секција била је Привредноправна, под руководством асс. др Маше Мишковић, на општу тему Пандемија коронавируса и уговорно право. На овој секцији су презентована два рада: 1. Утицај пандемије COVID-19 на пословање привредних субјеката, који је написао Матија Бурић, студент мастер студија; 2. Пандемија коронавируса: виша сила, који је написао Милош Киломовић, студент треће године. Након паузе, прешло се на рад Међународноправне секције I под руководством проф. др Бојана Милисављевића и са општом темом Ограничења и забране нуклеарног оружја у међународном праву. У склопу ове секције била су изложена четири рада: 1. Забрана употребе нуклеарног оружја са аспекта принципа међународног хуманитарног права, написан од стране Марије Живић, студента треће године; 2. Анализа саветодавног мишљења о забрани нуклеарног оружја Међународног суда правде, који је написала Марија Филиповић, студент треће године; 3. Анализа резолуција Генералне скупштине УН које се односе на нуклеарно оружје, рад Милице Михаљице, студента треће године; 4. Анализа Уговора о забрани употребе нуклеарног оружја, који је написала Лана Божић, студент треће године. На крају првог радног дана била је Међународноправна секција II под руководством проф. др Александра Гајића и са општом темом Савремени изазови међународног права. На овој секцији свој рад на тему Начело немешања у унутрашње ствари држава је изложио Јован Чоловеић, студент друге године.

Други радни дан отпочео је са Грађанскоправном секцијом, чији је руководилац био проф. др Милош Живковић и то са општом темом Савремени изазови и грађанско право. На овој секцији излагао је Марко Дошлић, студент друге године, који је написао рад на тему Начело поуздања у катастар непокретности. Уследила је Породичноправна секција под руководством проф. др Уроша Новаковића и са општом темом Родна равноправност и породично право, уз презентацију два рада: 1. Предлог нацрта Закона о истополним заједницама, који је написала Јована Бановић, студент друге године; 2. Родна равноправност и усклађивање професионалног и породичног живота, који је написала Јелена Бакоч, студент мастер студија. Затим се прешло на рад на Управноправној секцији којом је руководила асс. Бојана Тодоровић и чија је општа тема била Изазови управног права у доба пандемије. На овој секцији свој рад под називом (Не)оправдано ограничење људских права у доба пандемије: случај Републике изложила је Александра Мандарић, студент четврте године. Последња секција на којој се на овогодишњој секцији радило била је Уставноправна секција под руководством проф. др Владана Петрова, на општу тему Три деценије политичког плутализма у Републици Србији: стари/нови изазови?. У оквиру уставноправне секције била су изложена три рада: 1. Изборни систем и избори у Републици Србији 1990. године, који је написао Огњен Бојанић, студент друге године; 2. Систем поделе власти у Уставу Републике Србије из 1990. године, рад Немање Шујдовића, студента друге године; 3. Шарл Монтескје „О духу закона“ кроз перспективу студента прве године, који је написала Невена Паштар, студент прве године.

Дакле, и поред пандемије коронавируса која нас је све приморала да животе из корена променимо, студенти Правног факултета су нашли начин да и ове године одрже своју традиционалну конференцију. Међутим, овогодишња конференција није изузетна само због тога што је одржана у изузетним околностима и што је, следствено томе, подвиг сама по себи, већ је изузетна и како по броју радова који су за њу написани (22), тако и по завидном квалитету самих тих радова. Такође, она је изузетна и по томе што је, у односу на претходне конференције имала проширено поље рада, односно две потпуно нове секције: управноправну и грађанскоправну. Напослетку, она је изузетна и по томе што ће први пут у историји изаћи зборник са најбољим радовима који су на њој били изложени, чиме ће она бити заокружена као једна научна конференција у правом смислу те речи.

Студентски парламент се још једном захваљује свима који су омогућили да се ове године конференција одржи, а пре свега Управи Правног факултета и административно-техничком особљу факултета на несебичној подршци у припреми и у самом одржавању скупа. Надамо се да ће се наредне године стећи услови да конференцију одржимо на Златибору, као што је и традиција.

Снимак целе конференције налази се на јутјубу, на следећем линку: https://www.youtube.com/playlist?list=PLItU9nuKV9nppa4zH49x9yRcsAlVUdcZj

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве