Forvm Romanvm: проф. др Дејан Јечменица одржао предавање “ Српски средњовековни печати“

У петак, 14. маја 2021. године, на Форуму је гостовао проф. др Дејан Јечменица са Филозофског факултета Универзитета у Београду, са предавањем на тему „Српски средњовековни печати“. У уводу осврнуо се на функцију печата и термине за њих који су се користили у средњем веку и изнео уобичајену класификацију печата по материјалу, начину печаћења, те броју и садржини представа на њима. Главни део предавања представљао је приказ и анализу већег броја сачуваних печата са простора средњовековних српских држава, од печата кнеза Стројимира из друге половине IX века, преко многих печата владара из династије Немањића, па до печата српског деспота Стефана Лазаревића и босанског краља Стефана Остојића са почетка XV века. Скретањем пажње на многа обележја, од материјала, преко симболике у приказима до занимљивих детаља у натписима на печатима, показао је велики значај сфрагистике за проучавање историје (па и правне историје) средњовековних српских земаља. После предавања развила се и дуга и занимљива дискусија.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве