Учешће наших студената на Националном такмичењу у симулацији суђења 2021. године

Тим студената Правног факултета Универзитета у Београду учествовао је на II Државном такмичењу у симулацији кривичног поступка, одржаном од 14 – 17. маја на Правном факултету Универзитета у Нишу, обезбедио пласман у полуфинале такмичења, у којем је поражен од екипе приправника Основног суда у Нишу. Основни циљ такмичења био je подизање капацитета студената правних факултета за овладавање практичних вештина за примену Законика о кривичном поступку.

Студенти су били подељени у две екипе – екипа оптужбе и екипа одбране које су се надметале са екипама других тимова (екипа одбране и екипа оптужбе). У саставу екипе оптужбе била су два студената која су имала процесну улогу заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Нишу – Посебног одељења за сузбијање корупције (Јелена Бранковић и Милица Стојановић), један студент са улогом сведока (Страхиња Сарић) и један студент са улогом судског вештака (Петар Болић). У саставу екипе одбране два студента су имала процесне улоге бранилаца (Игор Томаш, Јелица Ћорсовић), један студент улогу окривљене (Милица Шћепановић) и један студент улогу сведока одбране (Кристина Јевтић). Академски тренер тима је била Ивана Миљуш, асистенткиња на предмету Кривично процесно право. Студенти и академски тренер добили су сертификате о учешћу, а Правни факултет Универзитета у Београду посебну Захвалницу о учешћу.

Симулација суђења спроведена је у потпуности према правилима Законика о кривичном поступку која уређују главни претрес (читање оптужног акта, уводна излагања, изношење одбране, саслушање окривљеног, основно и унакрсно испитивање сведока и вештака, завршне речи). Трајање свих радњи оптужбе и одбране имало је временски лимит. Посебно је било наглашено развијање вештине унакрсног испитивања. Предмет главног претреса била су кривична дела у надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције. Судиле су судије основних, виших судова, судија апелационог суда, заменици јавних тужилаца основних јавних тужилаштава, заменик јавног тужиоца посебног одељења вишег суда за сузбијање корупције и адвокати. Након завршених главних претреса судије су студентима постављале теоријскоправна питања, питања која су се односила на познавање правних правила и практичан рад органа поступка. Према Правилнику такмичања, оцењивала се правна аргументација (познавање материјалног и процесног права), вештина постављања питања (прецизност, релевантност, чињенична утемељеност) и перформанс (реторика, правна етика и одговори на питања судија).

Такмичење је за студенте и академске тренере било веома интересантно искуство. Допринело је развијању теоријских и практичних знања и вештина, правне етике, тимског духа, упознавању студента правних факултета и драгоцених контаката студената са истакнутим правницима у пракси. Рад на припремама студената обухватао је провере теоријских знања из области кривичног и кривичног процесног права, развијање вештина писања оптужних аката, те симулацију предузимања процесних радњи учесника у поступку са различитим процесним улогама. Редовно сам пратила рад студента. Студенти су успешно испуњавали радне задатке, показали правнотеоријско знање, вештине за квалитетну примену правних знања у решавању практичних радних задатака, вештине писања оптужних аката, висок степен одговорности, узорну писменост, марљивост, умешност. Припреме су обухватале и присуство студената суђењима, одлазак у Више јавно тужилаштво у Београду –  посебно одељење за сузбијање корупције и практичне обуке у Првом основном суду у Београду.

Током припрема студената за такмичење и на такмичењу циљ је био развој аналитичког и стваралачког расуђивања, оцене чињеница и давање предлога за решење практичних проблема. Развијана је здрава правна логика и разумно расуђивање. У раду на такмичењу су студенти такође развијали стваралачку способност, предузимљивост, стручност, прецизност, савесност и истрајност, смисао за колегијалну сарадњу и културу опхођења, моралне и карактерне квалитете, комуникативност и изражене радне навике.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве