Конкурс за избор Омладинских делегата Србије у Уједињеним нацијама 2021/22 – информација

Уз подршку Министарства спољних послова и Министарства омладине и спорта Републике Србије успостављен је институционални оквир званичног избора младих представника и током претходних циклуса стечена су искуства за развој и одрживост пројекта у складу са релевантним документима УН и омладинске политике у Србији.

Партнери пројекта су: Кровна организација младих Србије, Национална асоцијација канцеларија за младе и ОПЕНС.

Изабрани млади представници Републике Србије на заседањима у УН у које су укључени млади, обављаће улогу на волонтерској основи, а у службеним контактима заступаће интересе Србије у УН и представљаће потребе младих у Србији. Статус младих делегата биће у нивоу саветника за питања младих, а платформу ће припремати у консултацијама са субјектима омладинске политике и у дијалогу са вршњацима широм земље, кроз учешће на различитим догађајима.

Циљ пројекта је подстицање укључивања младих у државну омладинску политику и преузимање друштвених обавеза, преко изражавања интереса младих кроз улогу омладинског представника у државној делегацији у УН, као и континуирано обучавање нових младих лидера за промене.

На конкурс се могу пријавити млади од 19 до 27 година, који су држављани Републике Србије, имају активно знање енглеског језика, добро познавање омладинске политике у Србији, познавање система Уједињених нација, претходно искуство у омладинском активизму, остварен успех у образовању и ваннаставним активностима, као и друга достигнућа значајна за програм омладинских делегата у УН.

Пријављивање на јавни конкурс је до 15. јула 2021. године. Процес одабира омладинских делегата састојаће се из 3 фазе: јавни конкурс, тестирање најбоље рангираних на основу апликација и интервјуи за најуспешније кандидате након тестирања. Процес избора Омладинских делегата је врло транспарентан, јер је у све три фазе укључено више од 20 младих и представника институција.

Више информација можете видети на линку: www.unaserbia.rs/youth-delegate, где се налази и Апликација.
Важно је да информација о конкурсу стигне до што ширег круга младих и молимо да позив објавите на својим друштвеним мрежама, интернет презентацијама и другим каналима комуникације. У прилогу достављамо лого, плакат и најаву за Instagram, Instagram Story i Facebook.
Можете пратити и поделити актуелне новости са званичних налога пројекта на друштвеним мрежама (ознаке: #UNYouthDelegateSerbia и #OmladinskiDelegatiUN):
Facebook – https://www.facebook.com/UNYouthDelegateSerbia/ ;
Twitter – https://twitter.com/YouthDelegateRS ;
Instagram – https://www.instagram.com/unyouthdelegate_serbia/
Захваљујемо на подршци у промоцији конкурса за избор следећих омладинских делегата Србије у УН, како би што већи број заинтересованих младих био у прилици да се пријави.За додатне информације можете нас контактирати путем мејла или на 011/322-4648 или 063/202-463.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве