Раније конференције -Iustoria 2021

Iustoria – међународна студентска конференција из правне историје

Коначни програм конференције

Апстракти

Организовање студентске конференције Iustoria започето је 2019. године са циљем промовисања студентских истраживања у области правне историје. Радни језици конференције су српски и енглески, а право учешћа имају студенти основних и постдипломских студија како правних, тако и других факултета друштвених наука. Годишња тема конференције се конципира тако да може да покрије што већи број историјских периода и правних система, а поред студентских радова, планирају се и гостујућа предавања стручњака за одабрану тему. Конференција се одржава 25. марта, на датум доношења Српског грађанског законика из 1844. године, уз могућа још 1-2 радна дана, у зависности од броја пријава.

Актуелне информације у вези са конференцијом могу се пратити на Фејсбуку и Инстаграму.

https://www.facebook.com/iustoria

https://www.instagram.com/iustoria

Позив за учешће – Iustoria 2021

Раније конференције

Пристигли радови

Audemar, Alexis – The impact of the merchant’s confession in the development of Business Law during the Siglo de Oro

Fürst, Isidora – Temis i Dike – pravda u grčkoj mitologiji

Gašparić, Nikola – Modeli odnosa crkve i države – razvoj i implementacija u srednjovekovnoj Srbiji

Gojković, Đorđe – Uticaj Srpske pravoslavne crkve na kamatu

Ilić, Adrijana i Mitrovski, Vasilije – Pravno uređenje Svete gore sa posebnim osvrtom na zabranu ulaska na Svetu goru – avaton

Korobova, Polina – History of protection of the rights of believers in Russian legislation

Kostadinović, Strahinja i Milić, Stefan – Celibat u starom i srednjem veku – od religijske prakse do norme

Lazović, Miljan – Pravnoistorijska analiza verskih promisornih zakletvi vladara Srbije u 19. i 20. veku

Lekić, Sofija – Contemporary Roman Catholic Doctrine – ‘Only’ A Mild Influence On Modern Law, Or A Legal System In Its Own Right

Saracyn, Wiktoria – Novella XVII in the light of Lex Iulia de maiestate – Hilary of Arles case study

Stojanović, Bogdan – Božji sud u starom i srednjem veku

Stojanović, Stefan – Krivična dela rimokatoličkog prozelitizma u Dušanovom zakoniku

Timotijević, Đorđe – Legislation and religion in the Kingdom of SHS and the Kingdom of Yugoslavia

Tranžík, Jan – Church, wartime Slovak State, and Jewish community in Nitra

Zagorac, Tamara – Bioetičke dileme pitanja abortusa- Eugenički pokret u nacističkoj Nemačkoj

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве