Програм “Управљање талентима у НБС” – пракса у Народној банци Србије

Поштоване колегинице и колеге,

Меморандумом о пословној сарадњи факултета Универзитета у Београду са Народном банком Србије (НБС) предвиђена је стручна пракса и за студенте нашег факултета. Од 2018. године, НБС организује стручну праксу за наше студенте. У оквиру талент програма “Управљање талентима у НБС” ангажују се најбољи студенти ИВ године, апсолвенти у редовном апсолвентском року и студенти мастер академских студија, за период од минимум 20 сати недељно, пуно радно време, уз одређену новчану надокнаду.

Сваки учесник програма имаће свог ментора, правника из одговарајуће организационе јединице НБС у коју буде распоређен, а који ће настојати да студента упозна и укључи у рад организационе јединице.

НБС ће настојати да омогући студентима да ускладе обавезе које имају на Факултету са обавезама на послу, а најбољим кандидатима би по завршетку програма било омогућено да наставе своје ангажовање у НБС. Начелно, план је да се програм праксе реализује почев од децембра ове године, али се евентуално може договорити и одлагање термина.

Позив за пријаву отворен је за све студенте IV године, апсолвенте у редовном апсолвентском року, и незапослене студенте мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду који имају најмању просечну оцену 8.0 и оперативно знање енглеског језика. Све пријаве које задовољавају наведене критеријуме, после провере статуса студента и просечне оцене од стране администрације Факултета, прослеђују се НБС.

Заинтересовани студенти достављају своју биографију проф. др Татјани Јованић на емаил: tanja@ius.bg.ac.rs до 7. новембра 2020, са назнаком у наслову (subject) имејла: “Пријава за праксу у НБС”. Биографија се доставља у прилогу е-маила у wорд/пдф формату, а у истој је неопходно навести е-маил и контакт телефон.

Правни факултет учествује у реализацији овог програма од 2018. године. Искуства наших колега као и студената других факултета на пракси, која омогућава лепе услове за професионално усавршавање и запослење, су изразито позитивна.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве