Forvm Romanvm: др Урош Станковић одржао предавање о Павлу Шероглићу

У петак, 29. октобра 2021. године, гост Форума био је асс. др Урош Станковић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду, који је одржао предавање под називом  „Ђак који је обавио посао (Павле Шероглић – први критичар СГЗ-а, и још понешто…)“ Скренувши пажњу на то да је великој већини правника Шероглић само укратко познат као први критичар нашег Грађанског законика, др Станковић описао је прво своју потрагу за биографским подацима о Шероглићу кроз штампу и архивску грађу, а затим и резултате тих истраживања. Сазнали смо да је рођен у Сремским Карловцима и тамо завршио гимназију (којој ће потом завештати своју целу имовину), да је права студирао у Шарошпатоку и затим у Бечу, те да се касније настанио у Петроварадину, где је дуго радио као адвокат. Причао нам је о језику и стилу којим је Шероглић писао (вреди поменути и да се познавао са Вуком Караџићем), о томе какав је био као адвокат (укључујући и неке незаконите и неетичке поступке) и ко су му све били клијенти – закључно са Кнезом Милошем лично. Наравно, посебну пажњу је посветио Шероглићевој критици Законика, те разлоге за Хаџићево олако одбацивање те критике као „ђачког посла“. Скренуо је пажњу да Шероглићева реплика Хаџићу има за оно доба неуобичајено висок број цитата, којима је аутор показао своје познавање римског, аустријског и француског права. Коначно, говорио је и о Шероглићевим много мање познатим делима – коментару АГЗ-а на српском, (изгубљеном) коментару СГЗ-а на немачком и приказу Законика Књаза Данила. Коментар Аустријског законика сачуван је у рукопису (вероватно испрва код Шероглићевог сестрића, патријарха Германа Анђелића), и садржи читавих 900 страна, а писан је уз велики ослонац на коментар Јозефа Елингера. О Шероглићевом значају говори и податак да је на његовом опелу чинодејствовало чак 16 свештених лица, од којих три архимандрита фрушкогорских манастира, те да је присуствовало толико људи да су неки морали да стоје ван цркве. После предавања имали смо и занимљиву дискусију.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве