СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Програмом студија обухваћене су како основе представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности правница и правника да ваљано разумеју и исправно примене одредбе о људским правима из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, али и стандарде и праксу Европског суда за људска права у одређеним областима.

Студије трају тринаест недеља (од 15. марта 2022. до 21. јуна 2022.) Настава се одржава уторком од 18:00 до 20:30 на Правном факултету Универзитета у Београду и/или на даљину.

Предавања држе признати стручњакиње и стручњаци. Осим професорки и професора Правног факултета, и угледни професорке и професори с правних факултета из региона, садашње и бивше судије Европског суда за људска права, али и правници и правнице из Секретаријата Европског суда за људска права учествоваће у настави.

Студије могу уписати кандидаткиње и кандидати који су завршили основне академске правне студије, односно основне четворогодишње правне студије.

По завршетку студија, полазнице и полазници добијају сертификат Правног факултета о похађању курса, односно уверење о положеном завршном испиту на студијама за иновацију (специјализацију) знања. 

Пријаве на конкурс примаће се до 15. фебруара 2022. године, а настава почиње 15. марта. Пријаве се подносе електронским путем, слањем документације на адресу spec.kurs@ius.bg.ac.rs. Поред попуњеног обрасца који је доступан на сајту Правног факултета, уз пријаву је потребно приложити фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (фотокопију је потребно оверити уколико кандидат није завршио основне студије на Правном факултету Универзитета у Београду), биографију, фотокопију личне карте и скен уплатнице.

Висина школарине износи 100.000,00 динара (850,00 евра за стране држављане) ако се износ плаћа у три једнаке рате, или 80.000,00 динара (700,00 евра за стране држављане) уколико се износ уплаћује у целости приликом уписа.

За све информације заинтересовани кандидати могу да се обрате на e-mailspec.kurs@ius.bg.ac.rs или на број телефона 3027-741.  

Образац пријаве

ПРОГРАМ СТУДИЈА

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве