Конкурс за обављање студентске праксе

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за обављање студентске праксе у државним институцијама на основу Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу.

Стручна пракса је предвиђена искључиво за студенте завршне године основних академских студија и реализоваће се у реалном радном окружењу, у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, а уз менторску подршку стручњака у управи. 

Стручна пракса траје до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а сама реализација једномесечне праксе биће спроведена у периоду од  децембра 2021. године до маја 2022. године.

Обављањем стручне праксе студенти испуњавају своје испитне обавезе из предмета Пракса у правосуђу и управи или Пракса у привреди.

Рок за пријаву је од 7.12.2021. до 21.12.2021. године

Пријаве се шаљу на адресу nstankovic@ius.bg.ac.rs ; уз пријаву је потребно послати, у електронском облику (искључиво у .doc или .pdf електронским форматима):

  1. Копију уверења о положеним испитима;
  2. Биографију (CV);
  3. Списак који садржи до три установе или институције у којима би студент или студенкиња обављали програм стручне праксе.

Списак институција и државних органа у којима ће бити могуће обављати стручну праксу:

Министарство државне и локалне самоуправе – 13 расположивих места, Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 4 расположива места, Министарство спољних послова – 3 расположива места, Министарство правде – 5 расположивих места, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – 2 расположива места, Републички секретаријат за јавне политике – 1 расположиво место, Служба за управљање кадровима – 8 расположивих места, Народна скупштина Републике Србије – 12 расположивих места, Заштитник грађана – 14 (двоје на месечном нивоу) расположивих места, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – 4 расположива места, Повереник за заштиту равноправности – 2 расположива места.

Поред ових, Градска управа града Београда омогућила је и следећа места:

Секретаријат за финансије – 1 расположиво место, Секретаријат за јавне приходе – 12 расположивих места, Секретаријат за имовинске и јавне послове – 3 расположива посла, Секретаријат за саобраћај – 1 расположиво место, Секретаријат за јавни превоз – 1 расположиво место, Секретаријат за културу – 1 расположиво место, Секретаријат за образовање и дечју заштиту – 3 расположива места, Секретаријат за социјалну заштиту – 3 расположива места, Секретаријат за инспекцијске послове – 1 расположиво место, Секретаријат за управу – 3 расположива места, Секретаријат за послове комуналне милиције – 2 расположива места, Кабинет градоначелника – 1 расположиво место.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве