Конкурс за најбоље стручне радове студената докторских студија

ФОНДАЦИЈА „МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ“

расписује

К О Н К УР С

за најбоље стручне радове студената докторских студија

правних факултета у Републици Србији и Републици Српској

за академску 2020/21. и 2021/22. годину из области

уставног права и политичког система

Фондација „Миодраг Јовичић” расписује конкурс за најбоље урађен докторски рад из области уставног права и политичких система у академској 2020/21. и 2021/22. години.

Фондација „Миодраг Јовичић” је основана 2000. године ради очувања и неговања успомене на академика професора др Миодрага Јовичића и зарад унапређивања изучавања научних области којима се он бавио, превасходно уставног права и политичких система.

У циљу подстицања млађих стручњака и научних радника да за докторске радове бирају теме из области уставног права и политичких система, Фондација „Миодраг Јовичић“ додељује награду за најбољу докторску дисертацију која је одбрањена на правним факултетима у Републици Србији и Републици Српској у шк. 2020/21. и 2021/22. години.

Докторски радови се достављају у штампаној и електронској форми, потписани и са основним подацима о аутору (име презиме, контакт адреса и телефон) почев од 1. марта 2022. а закључно са 1. септембром 2022. године на адресу: Правни факултет Универзитета у Београду (За награду Фондације „Миодраг Јовичић“), 11000 Београд, Булевар краља Александра 67.

Награду додељује Фондација одлуком Управног одбора на предлог жирија састављеног од три члана. Управни одбор Фондације „Миодраг Јовичић“ своју одлуку доноси уз писано образложење до 1. октобра године у којој се додељује награда. Награда  садржи диплому и новчани износ.

                                                                             ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ФОНДАЦИЈЕ „МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ“

                                                                                Проф. др Јовица Тркуља

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве