Гостујуће предавање Ева Теокариди

У оквиру сарадње која се успешно остварује кроз Еразмус+ КА1 програм и у складу са потписаним Интер-институционалним уговором између Универзитета у Београду и Универзитета Париз Нантер (Université ParisNanterre), Француска, професорка приватног права Правног факултета Универзитета Париз Нантер Ева Теокариди (Eva Théocharidi) одржала је на нашем факултету у периоду од 11. до 15. априла 2022. године серију предавања из области компанијског права, корпоративног управљања и стечајног права Европске уније. Предавања су била посвећена пре свега питању права настањивања, које је разматрано кроз анализу релевантних одлука Суда правде ЕУ. Професорку Теокариди, која је кодиректорка мастера европског права и координаторка за међународне односе реномираног париског правног факултета, примиле су продекан за међународну сарадњу проф. др Јелена Лепетић и др Ивана Родић, а тема састанка била је мобилност студената партнерских факултета, као и други облици академске сарадње. 

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве