Гостујућа предавања др Дамир Бановић

Гостујући предавач у оквиру Еразмус+ КА1 програма др Дамир  Бановић, доцент на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, одржао је у периоду од 18. до 22. априла 2022. године серију предавања о новим правцима у социјално-правној теорији, квир теорији и људским правима у пракси Европског суда за људска права студентима основних и мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду. Др Бановић, који је придружени члан Српског удружења за правну и социјалну филозофију од 2016. године, разменио је искуства и идеје о будућој сарадњи са колегама београдског Правног факултета који се баве теоријом права и државе

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве