Обавештење о припремној настави

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о одржавању припремне наставе за упис у прву годину основних студија

на Правном факултету Универзитета у Београду

Будуће студенткиње и студенти Правног факултета Универзитета у Београду,

            На основу исказаног интересовања приликом претпријаве за припремну наставу за упис у прву годину основних студија,  Факултет је одлучио да се припремна настава одржава викендима у мају месецу 2022. годинеу згради Факултета.

            Заинтересовани кандидати треба да се определе за само један од два понуђена предмета: Српски језик и књижевност или Историју.

Фонд часова за предмет за који се определилите је 12 часова и укључује све области предвиђене програмом пријемног испита.

Литература и програм пријемног испита могу се наћи на сајту Факултета:

https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/03/Literatura-za-pripremu-prijemnog-ispita.pdf

Приручник за припремну наставу се може купити у књижари Факултета или поручити путем мејлa: centar@ius.bg.ac.rs.

Предвиђено је да се настава одржава у следећим терминима:

Српски језик и књижевност:   7. и 8. маја  од 10 до 13 часова

                                                 14. и 15. маја од  10  до 13 часова

Историја:                                  7. и 8. маја  од 9.00 до 12.00 часова

                                                  14. и 15. маја од 9.00 до 12.00 часова

За похађање припремне наставе уплаћује се накнада у износу од 6.000,00 динара на рачун Факултета број: 840-1439666-55 (позив на број 22). Оригинал уплатнице је потребно приложити приликом подношења пријаве.

Пријаве за припремну наставу се примају почев од 7. априла 2022. године  до почетка припремне наставе, у шалтер сали Факултета свим радним данима (од понедељка до петка) од 8.00 – 13.00 часова, на шалтеру број I.

Студенти који су похађали припремну наставу, а који се на Факултет не упишу у статусу студента који се финансира из буџета, имаће могућност плаћања школарине  у девет месечних рата.

За све додатне информације у вези са припремном наставом можете нас контактирати на тел. 011/3027-725. или путем имејла centar@ius.bg.ac.rs.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве